Пошук документів

Проект рішення №вкп-2-5 Про схвалення Програми "По закупівлі бібліотечних фондів на 2019 рік "зокрема придбання книги П.С. Федоришина «Дослідження історії Чорткова»

Видавник
Управління культури, релігії та туризму міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Проект рішення
Від
11.02.2019

Текст документа

від     лютий  2019 року №  

 

Про схвалення Програми

"По закупівлі бібліотечних

фондів на 2019 рік "зокрема

придбання книги П.С. Федоришина

«Дослідження історії Чорткова»

 

           З метою  реалізації прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей, кількісне та якісне наповнення бібліотечних фондів на користь україномовних видань, керуючись п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради, 

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Схвалити та винести на розгляд сесії міської ради проект рішення "Про затвердження Програми  "По закупівлі бібліотечних фондів на 2019 рік", зокрема придбання книги П.С. Федоришина  «Дослідження історії Чорткова».

 

  1. Копію рішення направити в управління  культури релігії та туризму Чортківської міської ради.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Тимофія Р.М. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО

 

        

 

                                                                                Додаток

                                                                                до проекту рішення

                                                                                Чортківської міської ради

                                                                                 від _________ 2019 року №

 

 

 

ПРОГРАМА

О ЗАКУПІВЛІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ НА 2019 РІК»

 

 

 

Розробник програми                      Дембіцька О.І.                 _________       

                                                            (П.І.Б)                                             підпис

 

 

Головний розпорядник коштів              Управління культури релігії  та туризму                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Відділ

економічного розвитку, інвестицій

та комунальної власності                                Черниш С.С.   ___                   ________   

                                                                                   (П.І.Б)                                    підпис

Управління культури релігії та туризму

                                                                          Стодола М.М.                             _______

                                                                              ( П.І.Б)                                        підпис

Юридичний відділ апарату                                

міської ради                                                 Ніяскіна-Коробій А.С.                         __       

                                                                                   (П.І.Б)                                    підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗАКУПІВЛІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ НА 2019 РІК

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Закон України «Про культуру» №2778-VI від 14.12.2010 року

3.

Розробник програми

Управління культури  релігії та туризму  міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Управління культури  релігії та туризму  міської ради, виконавчий комітет міської ради.

5.

Учасники програми

Міська бібліотека для дітей, бібліотека для дітей №2, бібліотека для дорослих, міська бібліотека - філіал

6.

Термін реалізації програми

2019 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.:

70 000 гривень

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

8.1

Коштів міського бюджету

70 000 гривень

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       Програму поповнення бібліотечних фондів на 2019 рік  (далі - Програма) розроблено для  закупівлі бібліотечних фондів , зокрема придбання книги П.С. Федоришина « Дослідження історії Чорткова».

        Бібліотечні фонди є важливим науковим, інформаційним та культурно-освітнім ресурсом, призначеним для забезпечення конституційних прав громадян на доступ до інформації та спрямованим на задоволення читацького попиту.

        Проте на сьогодні поряд з потребою комп’ютеризації бібліотечних процесів гостро стоїть проблема оновлення фондів бібліотек. Однією з причин такого стану є низький показник нових надходжень до книгозбірень.

        Розробка Програми продиктована необхідністю в умовах соціально-економічної кризи зберегти та розвинути мережу публічних бібліотек, що покликані сприяти розвитку науки, культури, освіти, забезпечити доступ до інформаційних ресурсів соціально незахищених верств населення.

        Програма сприятиме покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку зацікавленості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою, періодичними виданнями як джерелом інформації.

 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

        Мета програми полягає у забезпеченні життєдіяльності публічних бібліотек шляхом гарантованого фінансування на придбання мінімуму книг та періодичних видань, що дозволить створити оптимальні умови для реалізації бібліотеками своїх соціальних та культурно-освітніх функцій.

 

4. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

        Буде покращено якість обслуговування користувачів, підвищено рівень читацької грамотності, розвиток зацікавленості громадян, особливо дітей та молоді у користуванні друкованими виданнями як джерелом інформації.

 

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

        Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.

        Обсяг фінансування Програми становить 70 тис. грн. Розв’язання проблеми буде здійснено шляхом придбання книговидавничої продукції та періодичних видань.

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

        Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна депутатська комісія з гуманітарних питань та соціального захисту громадян.

Про хід та виконання заходів Програми звітує начальник управління культури, релігії та туризму  на сесії міської ради  кожного року.